ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2013

ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

WINTER TENNIS CUP

10 ΕΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  02-02/03 

ΕΝΩΣΙΑΚΟ

(Μη Βαθμολογούμενο) 

12 ΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  02-03/03

14 ΕΤΩΝ

         02-03/03 

16 ΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ    ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  02-03/03

ΕΝΩΣΙΑΚΟ

(Προετοιμασίας)

12 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  8-10/03
14 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ   ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  8-10/03
16 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ    ΑΓΟΡΙΑ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-10/03
1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 12 ΕΤΩΝ   ΑΓΟΡΙΑ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  13-14/04
14 ΕΤΩΝ   ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ   13-14/04
16 ΕΤΩΝ   ΑΓΟΡΙΑ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  13-14/04
2ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 12 ΕΤΩΝ  ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
14 ΕΤΩΝ

 

16 ΕΤΩΝ    ΑΓΟΡΙΑ
3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 12 ΕΤΩΝ    ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18-20/10 
14 ΕΤΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  18-20/10
16 ΕΤΩΝ  ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  18-20/10
1o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 10 ΕΤΩΝ  
2o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 5-10 ΕΤΩΝ
3o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 10 ΕΤΩΝ
1o OPEN 10 ΕΤΩΝ  /