ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2017

ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΩΣΙΑΚΟ

(Μη Βαθμολογούμενο) 

12 ΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ   

14 ΕΤΩΝ

             

16 ΕΤΩΝ

           

ΕΝΩΣΙΑΚΟ

(Προετοιμασίας)

12 ΕΤΩΝ            
14 ΕΤΩΝ            
16 ΕΤΩΝ        
1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 12 ΕΤΩΝ       ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  10-13/02/2017 
14 ΕΤΩΝ         ΑΓΟΡΙΑ 
 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
10-13/02/2017 
16 ΕΤΩΝ         ΑΓΟΡΙΑ 
 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10-13/02/2017 
2ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 12 ΕΤΩΝ          
14 ΕΤΩΝ        
 
16 ΕΤΩΝ        
3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 12 ΕΤΩΝ       ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
14 ΕΤΩΝ          ΑΓΟΡΙΑ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
16 ΕΤΩΝ         ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ   
4ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 12 ΕΤΩΝ            
14 ΕΤΩΝ        
 
16 ΕΤΩΝ        
 
5ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 12 ΕΤΩΝ          
14 ΕΤΩΝ          
16 ΕΤΩΝ          
1o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 10 ΕΤΩΝ            
2o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 5-10 ΕΤΩΝ              
3o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 10 ΕΤΩΝ        
1o OPEN 10 ΕΤΩΝ