Η Βαθμολογία της ΙΑ Ένωσης για το έτος 2013 διαμορφώνεται ως εξής:

Η Βαθμολογία της ΙΑ Ένωσης για το έτος 2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Η Βαθμολογία της ΙΑ Ένωσης για το έτος 2011 διαμορφώνεται ως εξής:

Η Βαθμολογία της ΙΑ Ένωσης για το έτος 2010 διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΓΟΡΙΑ 12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12
ΑΓΟΡΙΑ 14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14
ΑΓΟΡΙΑ 16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16
ΑΓΟΡΙΑ 18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18