ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2015

ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΩΣΙΑΚΟ

(Μη Βαθμολογούμενο) 

12 ΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

14 ΕΤΩΝ

16 ΕΤΩΝ

 

ΕΝΩΣΙΑΚΟ

(Προετοιμασίας)

12 ΕΤΩΝ  
14 ΕΤΩΝ  
16 ΕΤΩΝ      
1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 12 ΕΤΩΝ    ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ   20-22/02 
14 ΕΤΩΝ  ΑΓΟΡΙΑ 
 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    20-22/02
16 ΕΤΩΝ  ΑΓΟΡΙΑ 
 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    20-22/02
2ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 12 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
 ΚΟΡΙΤΣΙΑ   27/3/15-30 
14 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

27/3/15-30 

16 ΕΤΩΝ    ΑΓΟΡΙΑ
 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
27/3/15-30 
3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3

12 ΕΤΩΝ   ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
14 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
16 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
4ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 12 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
14 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
16 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 10 ΕΤΩΝ  
2o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 5-10 ΕΤΩΝ
3o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 10 ΕΤΩΝ
1o OPEN 10 ΕΤΩΝ