ΙΑ’ ΕΝΩΣΗ

(ΕΔΡΑ:<<ΚΑΒΟΥΡΙ>>)

Λητούς & Ακτής 1 Βουλιαγμένης 1667

Πρός τα Διοικητικά Συμβούλια                                                     01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Αθλητικών Σωματείων Αντισφαίρισης

Μελών της ΙΑ’ ΕΝΩΣΗΣ Ν.Α. Προαστίων

Αθηνών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

———————————————————————–

Το Δ.Σ της ΙΑ’ ΕΝΩΣΗΣ καλεί τα Μέλη της στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

που θα γίνει την Κυριακή 31/03/2019 και ώρα 9 π.μ και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ημέρα και ώρα 11:30 στον Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ( ΕΒΕΡΤ&ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

———————————————————————————–

1. Εκλογή Προέδρου& Γραμματέα Γ.Σ.

2. Διοικητικός απολογισμός.

3.Οικονομικός απολογισμός περιόδου 01/01/2018 έως 31/12/2018.

4.Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5.Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

6. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ από πάσα ευθύνη.

7.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια αρχαιρεσιών Δ.Σ και Ε.Ε.

8.Έναρξη αρχαιρεσιών.

Τα Σωματεία -Μέλη καλούνται να ορίσουν τους αντιπροσώπους και τους αναπληρωτές, καθώς και τους υποψήφιους για τις αρχαιρεσίες για το Δ.Σ και για την Ε.Ε στο email ( info@iaenosi.gr) με απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ του Ομίλου τους με το οποίο να αποδεικνύεται ο διορισμός τους. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ταμιακώς εντάξει μέχρι και το 2018.

Δηλώσεις υποψηφιότητας έως 26/03/2019.

ΥΣ: Η Γ.Σ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΣ 11:30 ΛΟΓΟ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 9:00

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΙΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                                                                                                                                      ΠΑΣΣΑ ΝΙΚΗ