ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2012

ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ

 

12 ΕΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15-01-2012 | (28-29/01)

14 ΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (10/02/12)
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

20-22/1/2012
(04-05/02)

16 ΕΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15-1-2012 | (28-29/01)
18 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

20-22/1/2012

2ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ 12 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

03-04/03/2012
11-12/2/2012

14 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

18-19/02/2012

16 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

03-04/03/2012
11-12/2/2012

18 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

18-19/02/2012

3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ 12 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

16-17/06/2012

14 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

30/06-01/07/2012

16 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

16-17/06/2012

18 ΕΤΩN ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 

4ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ 12 ΕΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

03/11/2012

14 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 

16 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

03/11/2012

18 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 

1o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 10 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 20-22/1/2012
2o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 5-10 ΕΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12-13/05/2012
3o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 10 ΕΤΩΝ
1o OPEN 10 ΕΤΩΝ