ΙΑ’ΕΝΩΣΗ

                                (ΕΔΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ)

                        Λητούς &Ακτής  1 Βουλιαγμένης 16671

                           Τηλ.210 9622118-Φαξ.210 9634981

Προς όλα τα Διοικητικά Συμβούλια                                          ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 5

Αθλητικών Σωματείων Αντισφαίρισης                             06/02/2015

Μελών της ΙΑ’ΕΝΩΣΗΣ Ν.Α.ΑΤΤΙΚΗΣ.

                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Το Δ.Σ της ΙΑ’ΕΝΩΣΗΣ καλεί τα μέλη της στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ πού θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 01/03/2015 και ώρα 9πμ και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ημέρα και ώρα 11πμ στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Μικράς Ασίας &Τριπόλεως )

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

1.Εκλογη  Προέδρου & Γεν. Γραμματέα  Γ.Σ.

2.Διοικητικός και Οικον. Απολογισμός περιόδου 01-01-2014 έως 31-12-2014.

3.Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ,για τον Απολογισμό – Απαλλαγή των μελών τού Δ.Σ.

4.Έγκριση  προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2015.

5.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια αρχαιρεσιών.

6.Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή Δ.Σ.

   Σε περίπτωση μη απαρτίας ,η Γ.Σ θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11.00 πμ .Τα Σωματεία –Μέλη καλούνται να ορίσουν τους υποψήφιους για τις αχαιρεσίες της ΙΑ’ Ένωσης και επίσης τους αντιπροσώπους και αναπληρωτές των .Οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν και απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ομίλου τους ,με το οποίο να αποδεικνύεται ο διορισμός τους.

Δηλώσεις υποψηφιότητας έως Τρίτη 24/02/2015 στο  email printzos@gmail.com                                          

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ                                                         ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ