ΙΑ’ΕΝΩΣΗ

(ΕΔΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ)

Λητους &Ακτης  1 Βουλιαγμενης 16671

Τηλ.210 9622118-Φαξ.210 9634981

Προς όλα τα Διοικητικα Συμβουλια                                          ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 1

Αθλητικων Σωματειων Αντισφαιρισης          05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Μελων τηςΙΑ’ΕΝΩΣΗΣ Ν.Α.ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Το Δ.Σ της ΙΑ’ΕΝΩΣΗΣ καλεί τα μέλη της στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ πού θα γίνει την

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/01/2113 και ώρα 9πμ και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί στον ίδιο

χώρο και την ίδια ημέρα και ώρα 11πμ στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(Μικράς

Ασίας &Τριπόλεως )

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

1.Εκλογη Προέδρου&Γεν.Γραμματέα Γ.Σ.

2.Διοικητικός και Οικον.Απολογισμός περιόδου 01-01-2012 εως 31-12-2012.

3.Έκθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής ,για τόν Απολογισμό-Απαλαγή των μελών τού

Δ.Σ.

4.Έγκριση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Τα Σωματεία μέλη καλούνται να ορίσουν τούς αντιπροσώπους και αναπληρωτές

των,οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν και αποσπάσμα Πρακτικών Συνεδίιασης

του Δ.Σ.τουομίλου τους με το οποίο να αποδεικνύεται ο διορισμός τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ                                                         ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ